Daily Calendar

Selasa, 7 Jun 2011

Permainan Teka Silang Kata Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Permainan ini akan menguji keupayaan Bahasa Melayu murid-murid.
Permainan yang memerlukan murid berfikir dengan lebih untuk menyelesaikan sesuatu teka silang kata.
Permainan yang dapat meningkatkan penguasaan kosa kata.

1 ulasan: